Nieuwsbericht Leidse Ring Noord, samen op weg naar een goed bereikbare regio

Gepubliceerd op: 12 mei 2016 17:00

Een ringweg rond het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp, waar auto's en hoogwaardig openbaar vervoer goed kunnen doorrijden; dat is de Leidse Ring. Op 10 mei hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp de kaders en het schetsontwerp (de voorkeursuitwerking) van het noordelijke deel van deze route ter vaststelling aangeboden aan hun gemeenteraden. Die nemen daarover in juli een zogeheten kaderbesluit.

Robert Strijk (wethouder bereikbaarheid Leiden): "Met de Leidse Ring Noord zorgen we ervoor dat het autoverkeer rond het centrum van Leiden en de kern van Leiderdorp op de bestaande wegen goed kan doorrijden. Dat doen we bijvoorbeeld door het bouwen van tunnels op de Willem de Zwijgerlaan en de Plesmanlaan. Zoals we nu al doen bij het Leiden Bio Science Park ter hoogte van de Haagse Schouwweg. De bereikbaarheid van de Leidse regio wordt daarmee flink verbeterd en tegelijkertijd ontstaat er zo meer ruimte voor bestemmingsverkeer in de binnenstad en naar de wijken".

Kees Wassenaar (wethouder verkeer Leiderdorp): "Doorgaand verkeer buitenom en niet langer over Engelendaal en Persant Snoepweg. Dat bevordert de leefbaarheid in ons dorp. Met dit plan krijgen we bovendien betere fietsroutes én een goede inpassing van snel en frequent openbaar vervoer van en naar Leiden CS."

Leidse Ring Noord
Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen RijnlandRoute de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte ontstaat voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

Maatregelen
Om de doorstroming op de Leidse Ring Noord te verbeteren zijn er maatregelen nodig. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het aanpassen van de wegen en kruispunten, inpassing in de omgeving en milieueffecten zoals geluid. Het plan biedt voordelen voor fietsers en maakt Hoogwaardig Openbaar Vervoer (R-Net) mogelijk tussen Leiden Centraal en Leiderdorp. De afgelopen maanden hebben de gemeenten het ontwerp voorgelegd aan omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Hun input is gebruikt om het plan te verbeteren.

De voornaamste maatregelen in het kaderbesluit zijn:
1. Plesmanlaan: In het schetsontwerp zien we dat de doorstroming verbetert door de aanleg van een auto- en fietstunnel ter hoogte van de Darwinweg en Vondellaan. De gehele Plesmanlaan krijgt een wegprofiel met een groene middenberm. Hierdoor wordt de Plesmanlaan een aaneengesloten 'parkway' en ontstaat er een rustig wegbeeld. De nu krappe bocht van het kruispunt Plesmanlaan-Schipholweg-Morssingel wordt vloeiender gemaakt.
2. Willem de Zwijgerlaan: De maatregelen op dit deel van de Leidse Ring Noord worden zo veel mogelijk ingepast met oog voor de woonkwaliteit en leefbaarheid van deze plek. De grootste aanpassing aan de Willem de Zwijgerlaan is de aanleg van een autotunnel ter hoogte van de Sumatrastraat/IJsselmeerlaan (met een open tunnelbak verbonden met de Kooitunnel).
3. Oude Spoorbaan: Het schetsontwerp verbetert de doorstroming in Leiderdorp door de verbreding van de Oude Spoorbaan naar 2x2 rijbanen aan de noordzijde van de bestaande weg en het instellen van 80 km/u. Ook een reconstructie van de aansluiting Oude Spoorbaan met de Engelendaal en een autotunnel ter hoogte van de Schildwacht staan beschreven in het kaderbesluit.

Inloopavond
Op donderdag 26 mei presenteren de gemeenten Leiden en Leiderdorp het plan vanaf 19.00 uur tijdens een inloopavond in Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden. De gemeenteraadscommissie (Leiden), het Politiek Forum (Leiderdorp) en de gemeenteraden behandelen het kaderbesluit naar verwachting in juni en juli. Daarna worden de schetsontwerpen verder uitgewerkt in overleg met belanghebbenden. Het definitieve ontwerp wordt uiteindelijk aan de raden voorgelegd in een uitvoeringsbesluit. Volgens de planning zullen de eerste werkzaamheden in 2018 starten op het tracédeel Plesmanlaan.