Nieuwsbericht Leidse Ring Noord houdt de regio bereikbaar en leefbaar

Gepubliceerd op: 18 september 2019 16:50

De Leidse Ring Noord is een onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse Regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring om daarmee de ringstructuur te versterken. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Ruggengraat voor ontwikkelingen en ambities
De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele stedelijke ontwikkelingen en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken. Het creëert ruimte voor de groei van de stad en dorp en voor ontwikkelingen zoals het Stationsgebied in Leiden, het Kooiplein en omgeving en de realisatie van 8.500 woningen. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en de borging van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Actualisatie kaderbesluit 2016
In 2016 namen de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp al een besluit over de kaders en de randvoorwaarden voor de aanleg van de Leidse Ring Noord. De doelstelling en de gewenste resultaten van het project zijn onveranderd. Recente verkeerscijfers onderstrepen de noodzaak van de Leidse Ring en maken het noodzakelijk om de kaders te actualiseren. Daarnaast combineert de gemeente Leiden de komende jaren projecten langs de Leidse Ring Noord: tracédeel Willem de Zwijgerlaan en de gebiedsontwikkeling bij het Kooiplein en omgeving, en tracédeel Schipholweg en de invulling van het Stationsgebied en omgeving.

Voorafgaand aan het geactualiseerde kaderbesluit hebben beide gemeenten veel geïnvesteerd in overleg met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Planning
Als de gemeenteraden in november het geactualiseerde kaderbesluit vaststellen, volgen voor de zomer van 2020 de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en kruispunt Engelendaal. Deze twee tracédelen worden naar verwachting in 2022 uitgevoerd.