Nieuwsbericht Levering minicontainers vertraagd

Gepubliceerd op: 24 november 2020 10:50

De levering van de nieuwe minicontainers, voor onder andere het inzamelen van papier bij de laagbouw, heeft vertraging opgelopen. U krijgt de nieuwe minicontainers op zijn vroegst aan het einde van het eerste kwartaal 2021. Dus niet in januari 2021, zoals wij eerder communiceerden. Reden voor de vertraging is een procedurefout in de aanbesteding voor de minicontainers. Daardoor moet de aanbesteding opnieuw doorlopen worden.

Zodra de nieuwe planning voor uitgifte van de minicontainers bekend is, wordt u hierover geïnformeerd met een brief.

Waarom krijgt u een minicontainer voor papier?
In 2017 is het grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Voor huishoudelijk afval is dit landelijk vertaald naar het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) met als doelstelling om in 2020 maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te hebben. Om deze doelstelling te behalen, nemen wij als gemeente verschillende maatregelen. Het aanbieden van minicontainers voor papier er hier één van.