Nieuwsbericht Lidl wint voorlopige aanbesteding Amaliaplein

Gepubliceerd op: 10 september 2013 00:00

Lidl Nederland GmbH is als beste inschrijving beoordeeld voor de voorlopige aanbesteding voor de ontwikkeling van het Amaliaplein, op de hoek Willem-Alexanderlaan/ Ericalaan. In de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan heeft de gemeente spelregels opgesteld voor de ontwikkeling van het Amaliaplein. Vier partijen hebben aan de hand van deze voorwaarden een inschrijving gedaan. Lidl zal op het Amaliaplein een supermarkt en sociale huurwoningen realiseren.

De gemeente voert in de komende periode gesprekken met Lidl om een samenwerkings-overeenkomst af te sluiten. Wanneer overeenstemming is bereikt, wordt de aanbesteding definitief. Na de ondertekening van de overeenkomst, werkt Lidl samen met de gemeente de plannen verder uit. Ook overlegt Lidl met de gemeente hoe zij inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving van het Amaliaplein bij de plannen gaat betrekken.