Nieuwsbericht Ligging Rob Noépad en B.G. Cortspad

Gepubliceerd op: 10 november 2015 09:00

Op dinsdag 3 november zijn twee naamborden onthuld van paden gelegen langs de verdiepte ligging van de A4: het Rob Noépad en het B.G. Cortspad.

Rob Noépad
Dit pad loopt van de Hoofdstraat naar de Ericalaan en ligt aan de westzijde van de verdiepte ligging van de A4. De heer Rob Noé was medeoprichter, bestuurslid en ook jaren voorzitter van de Belangenvereniging A4-HSL.

B.G. Cortspad
Het B.G. Cortspad ligt aan de oostzijde van de verdiepte ligging van de A4 en loopt van de Hoofdstraat naar de Mauritssingel. Dit pad is vernoemd naar de heer Bertram Gerardus Corts. Hij was van 1928 tot 1955 gemeentesecretaris van Leiderdorp. Al eerder werd een laan naar hem vernoemd, de B.G. Cortslaan. Door de verbreding van de A4 verdween deze laan uit Leiderdorp

Wij hebben nogal wat vragen gekregen over de toekenning van de plek van de naamborden. Had het Rob Noépad niet aan de oostzijde moeten komen en het B.G. Cortspad aan de westzijde? Graag verduidelijken wij waarom voor deze volgorde is gekozen.

De adviescommissie Adresnaamgeving Leiderdorp heeft het college geadviseerd om deze paden zo te benoemen. Volgens de adviescommissie lag het voor de hand om het pad ten westen van de A4-tunnelbak te vernoemen naar B.G. Corts, omdat dit pad dichterbij de locatie van de voormalige B.G. Cortslaan ligt. Maar het pad aan de oostzijde van de tunnelbak loopt van de Hoofdstraat naar de Mauritssingel, waar aan de overzijde van de weg de Boomgaardlaan richting Weteringpark verder loopt. Door de koppeling van het pad en de laan ontstaat een mooie doorgaande route van de Oude Rijn naar het nieuwe recreatiepark. Men zou het oostelijk pad daarom als het hoofdpad langs de tunnelbak kunnen beschouwen. Daarom is er voor gekozen om dit pad het B.G. Cortspad te noemen.