Nieuwsbericht Ligplaatsverbod wintermaanden

Gepubliceerd op: 20 november 2019 14:35

In de Dwarswatering liggen momenteel enkele boten. Eigenaren van deze boten wordt dringend verzocht deze weg te halen.
In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat er gedurende het winterseizoen (november t/m maart) geen ligplaatsen mogen worden ingenomen in de openbare wateren van de gemeente.

Eigenaren van de betreffende boten hebben tot 30 november de tijd om hun vaartuig(en) te verwijderen. Als dit wordt nagelaten, worden ze door de gemeente verwijderd. De kosten voor het verwijderen en opslaan van de vaartuigen worden op de eigenaren verhaald.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling handhaving & toezicht, tel: (071) 54 58 500.