Nieuwsbericht Locatie voor Centrum voor Jeugd en Gezin

Gepubliceerd op: 15 december 2010 00:00

CJGHet Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp wordt gerealiseerd aan de Karolusgulden 32-38, nabij winkelcentrum Winkelhof. De gemeenteraad heeft op 13 december het daarvoor benodigde krediet beschikbaar gesteld.  

Eind 2011 moeten alle gemeenten in Nederland voorzien in een CJG. Dit is een herkenbare, laagdrempelige voorziening met een duidelijk loket waar men gemakkelijk terecht kan voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG biedt advies, ondersteuning en indien nodig hulp op maat.

Bestaande diensten op het gebied van opgroei- en opvoedondersteuning worden hier gezamenlijk ondergebracht. Dit zijn diensten op het gebied van jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jaar.

In de loop van 2011 wordt het CJG in Leiderdorp geopend. Voor meer informatie over de voortgang van de realisatie van het CJG kunt u terecht op de website www.leiderdorp.nl/cjg.