Nieuwsbericht Losloopgebied voor honden

Gepubliceerd op: 29 april 2020 09:30

In onze gemeente moeten honden binnen de bebouwde kom zijn aangelijnd. Er zijn gebieden aangewezen waar honden mogen loslopen. Op een aantal locaties mogen honden slechts van 1 oktober tot en met 31 maart loslopen, omdat buiten deze periode veel vogels broeden.

Omdat het seizoen waarin veel vogels broeden inmiddels is begonnen, verwijzen wij alle hondenbezitters nog eens naar de regels met betrekking tot de losloopgebieden. U kunt de informatie vinden op deze pagina en de informatieborden in de parken. Hier kunt u precies vinden waar en wanneer honden mogen loslopen.

Losloopgebieden in De Houtkamp en De Bloemerd
In 2019 zijn de losloopgebieden voor honden in parken De Houtkamp en De Bloemerd verruimd. Onder andere het veld in de Bloemerd nabij de schietvereniging is aangewezen als losloopgebied waar honden het hele jaar mogen loslopen. Dit veld is geschikt als losloopgebied, omdat het voor het grootste gedeelte is omringd door water.

Op één plek is het veld verbonden met weide waar in het broedseizoen honden niet mogen loslopen in het belang van de weidevogels. Om de grens tussen'hondenweide' en 'broedgebied' te markeren is daar afgelopen winter een takkenril (strook met takken) aangebracht, zodat honden niet rechtsreeks het 'broedgebied' in rennen. Naast deze afschermende werking heeft de takkenril in dit groene park een belangrijke ecologische waarde.

Vanwege de gewijzigde regels rondom losloopgebieden in De Bloemerd worden de doeltjes op het grote veld in De Bloemerd verwijderd.

Hond uitlaten