Nieuwsbericht Losloopgebieden voor honden

Gepubliceerd op: 29 januari 2020 15:35

In 2019 zijn de losloopgebieden voor honden in parken De Houtkamp en De Bloemerd verruimd. Het veldje in de Bloemerd nabij de schietvereniging is een van de gebieden waar honden los mogen lopen. Juist dit plekje is geschikt om ze eens lekker te laten rennen omdat het voor het grootste gedeelte omringd is door water. Op één plek is het veld verbonden met weide waar honden in het broedseizoen niet mogen loslopen in het belang van de weidevogels.

Om de grens tussen 'hondenweide' en 'broedgebied' te markeren is een takkenril (strook met takken) aangebracht. Zo kunnen honden lekker op het veldje rennen zonder het risico te lopen dat zij in het broedseizoen rechtsreeks het broedgebied in rennen. Naast deze afschermende werking heeft de takkenril in dit groene park een belangrijke ecologische waarde.

Kijk voor nadere informatie over de losloopgebieden op www.leiderdorp.nl/honden en de informatieborden in het park.