Nieuwsbericht LPL, VVD en CDA onderzoeken coalitie voor Leiderdorp

Gepubliceerd op: 04 april 2018 10:40

Na de verkiezingen op 21 maart jl. heeft Hugo Langenberg (LPL) als informateur gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in Leiderdorp. Hieruit is gebleken dat een coalitie van LPL, VVD en CDA de meeste kans heeft op een vruchtbare en stabiele samenwerking.

Vanaf heden gaat Hugo Langenberg als formateur samen met vertegenwoordigers van LPL, VVD en CDA gesprekken voeren die moeten leiden tot een concept coalitieakkoord. Dit concept zal aan de Leiderdorpse inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven worden voorgelegd voor inspraak.

De bedoeling is uiterlijk eind mei een nieuw coalitieakkoord te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.