Nieuwsbericht LTC De Munnik, Stichting Tennishal de Munnik en gemeente Leiderdorp nader tot elkaar

Gepubliceerd op: 19 oktober 2011 00:00

Sinds half september zijn LTC De Munnik (LTC), Stichting Tennishal de Munnik (STM) en de gemeente Leiderdorp weer met elkaar in gesprek. Eerder die maand constateerden partijen dat er nog steeds voldoende wil aanwezig is om er gezamenlijk uit te komen en daarmee een gang naar de rechter over de renovatie van het tennispark te voorkomen. De gesprekken verlopen in een goede en constructieve sfeer en partijen zijn elkaar inmiddels dicht genaderd. Een definitieve oplossing voor de renovatie van het tennispark aan de Plantage lijkt momenteel dan ook een kwestie van tijd.  

In het kader van het W4-project sloot de gemeente in 2006 een ontwikkelingsovereenkomst af met LTC en STM over verplaatsing van het tennispark van de Plantage naar de Kleine Zandput. Als gevolg van de instabiliteit van de ondergrond op de Kleine Zandput ging de verhuizing uiteindelijk niet door. Nadat ook alternatieve locaties waren afgeketst, besloot de gemeenteraad op 13 juli 2009 het tennispark te handhaven op de bestaande locatie aan de Plantage. 

In 2010 spraken LTC, STM en de gemeente af om met elkaar te bezien hoe gezamenlijk het tennispark aan de Plantage kon worden gerenoveerd. De aanvankelijk in goede sfeer plaatshebbende overleggen liepen afgelopen april vast. Nadat de raadscommissie een dringend beroep op partijen had gedaan om terug te keren aan tafel, zijn enkele aftastende gesprekken gevoerd. Daarmee zijn de onderhandelingen uiteindelijk vlot getrokken. Vanaf begin september spreken partijen formeel weer met elkaar. 

Uitgangspunt van de gesprekken – in het licht van de ontwikkelingsovereenkomst uit 2006 – is dat de gemeente de middelen beschikbaar stelt voor vernieuwing van de tennisbanen van LTC en STM en de vereniging en stichting gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het clubhuis. Op dit moment wordt gewerkt aan een conceptuitvoeringsovereenkomst. Daarnaast zal nog een aantal onderzoeken – op het gebied van akoestiek, licht, geotechniek en archeologie – moeten plaatsvinden, evenals het uitwerken van het definitieve plan en het berekenen van de daarmee samenhangende kosten. De intentie is om eind december de plannen en nadere onderzoeken af te ronden, waarna de raad begin februari 2012 een besluit kan nemen over de benodigde financiële middelen. De start van de renovatie is in dat geval voorzien voor oktober 2012.