Nieuwsbericht Mantelzorgbijeenkomst

Gepubliceerd op: 30 mei 2011 00:00

Mantelzorgbijeenkomst goed bezocht

De mantelzorgbijeenkomst op 19 mei in het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp is goed bezocht.  De bijeenkomst werd door de gemeente georganiseerd met als doel mantelzorgers te informeren over bijvoorbeeld ondersteuningsmogelijkheden.

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald langdurige zorg verlenen aan een naaste die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Dat kan zijn een partner, een ouder, een kind, een buurvrouw of een vriend.  De zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen etc.

Bij de bijeenkomst op 19 mei zijn de resultaten teruggekoppeld van het mantelzorgonderzoek waar 258 Leiderdorpers aan mee hebben gedaan. Daarnaast ontvingen de mantelzorgers informatie over mantelzorgondersteuning die door verschillende organisaties wordt gegeven zoals MEE, Activite en Pluspunt.

Daarnaast werd aan de mantelzorgers informatie verstrekt over MEZZO (landelijke vereniging die de belangen van de mantelzorgers behartigt), LVVM ( Leidse vereniging van mantelzorgers) en Gemiva (geeft mantelzorgondersteuning aan mantelzorgers die zorg verlenen aan dementerende verzorgende). Na de presentatie ging de gemeente met de mantelzorgers in gesprek over de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. 

De presentatie en de resultaten van het mantelzorgonderzoek vind u in de rechtermarge