Nieuwsbericht Medicijnresten? Niet in het riool!

Gepubliceerd op: 20 april 2016 14:45

Medicijnen horen niet thuis in het milieu. Uit onderzoek wordt steeds duidelijker dat zelfs kleine hoeveelheden medicijnen nadelig kunnen zijn voor het waterleven. Daarnaast zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties niet ontworpen om deze medicijnen te verwijderen uit het afvalwater.

Via urine en ontlasting komt een groot deel van de ingenomen medicijnen via de riolering bij de afvalwaterzuivering terecht. Dat is onvermijdelijk, maar uit onderzoek blijkt dat ook overgebleven medicijnen vaak door het toilet gespoeld worden. Een afvalwaterzuivering kan medicijnresten uit het rioolwater filteren, maar een deel komt alsnog in het oppervlaktewater terecht en heeft effect op het waterleven.

Houd het water gezond
Vissen en andere organismen hebben last van deze verontreiniging. Er kunnen verstoringen optreden zoals misvormingen, weefselbeschadiging en zelfs vissterfte. Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnen in het oppervlaktewater. Er worden steeds hogere concentraties gemeten van een toenemend aantal stoffen, welke door de drinkwaterbedrijven tegen hogere kosten verwijderd moeten worden.
U kunt een bijdrage leveren aan een schoner milieu en goede waterkwaliteit door uw oude medicijnen niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de milieustraat van uw gemeente of apotheek.

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl.