Nieuwsbericht Meerburglaan en Buitendijklaan in het najaar ophogen

Gepubliceerd op: 09 maart 2011 00:00

De gemeente Leiderdorp wil de Meerburglaan en de Buitendijklaan in de wijk Buitenhof op gaan hogen. Door ongelijke zettingen in de bodem zijn de straten door de jaren heen bijna een meter verzakt.

Door de verzakkingen zijn de woningen minder toegankelijk en liggen kabels en leidingen niet meer op hun plek waardoor ook het riool niet meer optimaal functioneert. Het gevolg hiervan is dat de straten bij een hevige regenbui snel onder water staan.

Om de problemen duurzaam op te lossen, moeten enkele stappen worden genomen. Zo  worden rioolinspecties en bodemonderzoeken gedaan. Daarnaast is de gemeente bezig met het formeren van een klankbordgroep zodat  bewoners mee kunnen denken over zaken als bomen, beplanting en snelheidsremmende maatregelen. Ook is een ingenieursbureau in de arm genomen die adviseert over verhardingconstructies, riolering, kabels en leidingen.

Zodra het definitieve plan is uitgewerkt, wordt het gepresenteerd aan de bewoners. Naar verwachting wordt in het najaar van 2011 begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van het ophogen van de straten, het vernieuwen van het rioolstelsel en het aanpassen van de openbare verlichting en groen. In het kader van het landelijk beleid Duurzaam Veilig worden ook snelheidsremmende maatregelen getroffen.