Nieuwsbericht Meerderheid raad zegt 'nee' tegen Ringweg Oost

Gepubliceerd op: 03 maart 2010 00:00

Mevrouw Lamain (Comité Zijldijk) en de heer Van den Burgh (Stichting Wijkbelang Ringweg Oost) spraken zich uit tégen de ringweg zoals die nu wordt voorgesteld. De heer Olaf Hoenson sprak zich namens de ondernemers aan de Baanderij uit vóór de ringweg.

Op 25 januari sprak de raad zich unaniem uit tegen een voorstel van het college voor de aanleg van de Ringweg Oost. Ook een amendement (wijzigingsvoorstel) van PvdA en CDA haalde geen meerderheid op 25 januari.

De VVD heeft inmiddels haar voorwaarden voor een ringweg Oost gepubliceerd. Het voorstel dat nu voorligt is het onderhandelingsresultaat dat het college met de voorwaarden van de VVD heeft bereikt in gesprekken met Leiden, de provincie en de ondernemers. PvdA en CDA hebben om een extra raadsvergadering gevraagd om het onderhandelingsresultaat in het openbaar te bespreken om zo mogelijk op basis daarvan tot een besluit te komen. Ook op basis van dit voorstel blijft de VVD echter nee zeggen: de vijf miljoen bijdrage van Leiderdorp staat nog overeind, de jaarlijkse onderhoudskosten zijn voor Leiderdorp te hoog en een tijdelijke oplossing voor het verkeer mag wat de VVD betreft niet door Leiderdorp. De VVD wil de tijd nemen voor het proces in een dergelijk belangrijk project. Ook BBL, LL en GrL blijven bij hun ‘nee' tegen de ringweg en spraken hun verbazing uit over het feit dat de raad hier twee dagen voor de verkiezingen opnieuw over moet vergaderen. Het college trok het voorstel terug.

Raadsvraag
GroenLinks heeft een raadsvraag gesteld over het convenant inzake inrichting plangebied A4 dat is gesloten tussen RWS en buurtorganisaties in het Oude Dorp. Vraag en antwoord vindt u bij het raadsinformatiesysteem op onze website http://www.raadleiderdorp.nl/.