Nieuwsbericht Mevrouw Laila Driessen voorgedragen als burgemeester van Leiderdorp

Gepubliceerd op: 21 november 2011 00:00

mw. L.M. Driessen-Jansen
De gemeenteraad heeft 21 november 2011 unaniem besloten mevrouw Laila Driessen-Jansen aan te bevelen als de nieuwe burgemeester van Leiderdorp.

Mevrouw L.M. (Laila) Driessen, 58 jaar, is vanaf 2003 lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij is tevens vice-voorzitter van de Staten van Noord-Holland. Tussen 2009 en 2011 was zij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met de portefeuille ruimtelijke ordening, Schipholzaken, huisvesting der organisatie, strategie en beleidsplanning. Voor die tijd is zij onder andere werkzaam geweest als adjunct-directeur bij Acquest Consultancy, als beleidscoördinator bij de gemeente Amsterdam en als coördinator van de persoonlijk medewerkers van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Zij is lid van de VVD en was van 1982 tot 1994 lid van de gemeenteraad van Leiden. Mevrouw Driessen woont in Bennebroek en heeft twee volwassen zonen.

Op grond van de aanbeveling van de raad zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mevrouw Driessen voordragen als burgemeester van Leiderdorp. Daarna volgt benoeming bij Koninklijk Besluit. Mevrouw Driessen wordt naar verwachting op 14 januari 2012 om 14.00 uur geïnstalleerd.