Nieuwsbericht Milieudienst wordt Omgevingsdienst

Gepubliceerd op: 14 december 2011 00:00

De naam Milieudienst West-Holland verandert per 1 januari 2012 in Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst staat voor veiligheid, duurzaamheid en een verbetering van de leefomgeving.

Wat doet de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst ziet erop toe dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven. Ook is de dienst bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Daarnaast zorgt de Omgevingsdienst ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteedt aan milieuaspecten, zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Ten slotte draagt de dienst bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur.

Waar werkt de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst werkt voor de gemeente Leiderdorp, andere gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. Een overzicht van het werkgebied vindt u op www.odwh.nl/werkgebied.

Contact met de Omgevingsdienst?

Omgevingsdienst West-Holland kunt u bereiken via tel. (071) 40 83 100, info@odwh.nl en www.odwh.nl         

milieudienst