Nieuwsbericht Milieuklachtentelefoon 24 uur per dag bereikbaar

Gepubliceerd op: 02 februari 2011 00:00

milieudienstMet Met ingang van 1 februari 2011 kunt u 24 uur per dag milieuklachten over bedrijven melden via telefoonnummer  071 – 40 83 111. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over lawaai, stank, bodem- of luchtverontreiniging.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De Milieudienst registreert uw klacht.
  • De milieu-inspecteur maakt zonodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • De milieu-inspecteur controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt.
  • De Milieudienst laat u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld.
  • De Milieudienst informeert u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap. De Milieudienst geeft uw klacht in zo’n geval door aan de betreffende instantie.

De Milieudienst behandelt geen klachten over afval van particulieren of vliegtuiglawaai.