Nieuwsbericht Minicontainers op eigen terrein

Gepubliceerd op: 21 november 2012 00:00

Bij controles is gebleken, dat veel mensen hun minicontainers niet op het eigen terrein plaatsen. Minicontainers moeten echter altijd op het eigen terrein worden geplaatst. Tegen het plaatsen van de containers op de openbare weg kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Het is verboden om minicontainers op de openbare weg te plaatsen. Dit staat in artikel 2.1.5.1 van de algemene plaatselijke verordening. Onder de openbare weg wordt verstaan: wegen, paden, stoepen, plantsoenen, brandpoorten en open plaatsen die niet afsluitbaar zijn. 

De dag voordat het vuil wordt opgehaald, mag u de container vanaf 22.00 uur op de openbare weg plaatsen. Voor het einde van de ophaaldag moet de container weer op het eigen terrein staan.