Nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert drie informatiebijeenkomsten over de Verkenning A4 Burgerveen-N14

Gepubliceerd op: 04 april 2018 15:35

Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing getekend. Dit vormde de formele start van het project. Op de informatieavonden die in april 2018 plaatsvinden worden bedrijfsleven, bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden in de omgeving geïnformeerd over de start van de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

De snelweg A4 is een belangrijke noord-zuidverbinding in de randstad. Dag in dag uit maken veel automobilisten en andere mensen gebruik van de A4. De A4 behoort tot de meest intensief gebruikte wegen van Nederland. Zeker ter hoogte van Leiden, waar de hoofdrijbaan van de A4 van drie naar twee rijstroken gaat.

Onderzoek A4 Burgerveen-N14
Uit onderzoek is gebleken dat een extra rijstrook tussen Burgerveen en de N14 de doorstroming zal verbeteren. In de Verkenning wordt een extra rijstrook nader gedetailleerd en ingevuld met infrastructurele maatregelen. Als het verkeer op de A4 bij Leiden beter kan doorrijden, vermindert ook de drukte op omliggende provinciale en lokale wegen. Verder is uit het onderzoek gebleken dat de uitwisseling met het onderliggend wegennet (onder meer via de parallelstructuur) nog niet goed genoeg functioneert. Daarom wordt er met name rond de aansluitingen gekeken naar infrastructurele maatregelen. Tevens wordt er gekeken naar smart mobility maatregelen.

Informatieavonden A4 Burgerveen-N14

De informatieavonden vinden plaats op:

Donderdag 12 april 2018
Restaurant Tussen Kaag en Braassem Regenboogweg 102, Nieuwe Wetering
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Woensdag 18 april 2018
Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw Veurseweg 180, Voorschoten
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Donderdag 19 april 2018
De Eendenkooi Kooikersplein 1, Zoeterwoude
Tijd: 19.00 – 21.00 uur

De bijeenkomsten hebben het karakter van een informatiemarkt en zijn alle drie gelijk van opzet en inhoud. Er is geen plenair gedeelte. Iedereen kan op elk moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Op de informatiemarkt vindt u informatie over het project en de proces. Op alle avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt uw ideeën meenemen naar de informatieavonden.Meer informatie A4 Burgerveen-N14

Kijk voor meer informatie op de website Verkenning A4 Burgerveen-N14, de projectpagina A4: MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 of bel gratis naar de Landelijke Informatielijn: 0800 - 8002.