Nieuwsbericht Modernisering milieucorners

Gepubliceerd op: 18 februari 2020 09:45

De gemeente Leiderdorp gaat in 2020 de milieucorners met daarin bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel moderniseren.

  • De bestaande ondergrondse containers zullen vervangen door nieuwe ondergrondse containers.
  • Locaties met bovengrondse containers worden zoveel mogelijk vervangen door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat er in de nabije omgeving een nieuwe locatie wordt gecreëerd. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, worden semi-ondergrondse containers geplaatst. Dit zijn bovengrondse containers die geplaatst worden in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden teruggezet.

De huidige locaties worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Er worden 7 nieuwe locaties gemaakt. 3 locaties worden/zijn opgeheven. Een actueel overzicht van de nieuwe en verwijderde milieucorners vindt u hieronder.
Aanpassing locaties
1. Zijlstroom (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
2. Leidsedreef (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
3. Peppelschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
4. Houtschans (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
5. Merelstraat (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
6. Gallaslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
7. Hoek gallaslaan – Oeverzeggekreek (ingang kreken): Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Gallaslaan;
8. Heinsiuslaan, voor fietsenwinkel: Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Heinsiuslaan ingang parkeergarage naast Dubloen;
9. Heinsiuslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 2 ondergrondse containers voor glas;
10. Poldertocht: Deze milieucorner is per 1-1-2020 opgeheven:
11. Van der Valk Boumanweg: Milieucorner is begin 2019 opgeheven.

Overige, niet beschreven, locaties blijven gehandhaafd.