Nieuwsbericht Modernisering milieucorners

Gepubliceerd op: 27 mei 2020 09:05

De gemeente Leiderdorp gaat in 2020 de milieucorners met daarin bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel moderniseren. De huidige locaties worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Er worden 7 nieuwe locaties gemaakt. 3 locaties worden/zijn opgeheven. Onder het kopje 'aanpassing locaties' worden deze locaties beschreven.

Soorten containers

 • Bestaande ondergrondse containers:
  De bestaande ondergrondse containers zullen vervangen worden door nieuwe ondergrondse containers. De betonputten zullen bij bestaande ondergrondse containers niet vervangen worden.
 • Bovengrondse containers:
  Locaties met bovengrondse containers worden zoveel mogelijk vervangen door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat er in de nabije omgeving een nieuwe locatie wordt gecreëerd. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, worden semi-ondergrondse containers geplaatst. Dit zijn ovengrondse containers die geplaatst worden in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden terug gezet. Deze containers staan zo'n 30 cm ingegraven.

Aanpassing locaties
Voor exacte locaties: bekijk de kaarten op deze pagina.

 1. Zijlstroom (nieuwe locatie, t.h.v. ingang studentenwoningen): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 2. Leidsedreef (nieuwe locatie, langs hoofdrijbaan van nieuwbouwwijk): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas. Plaatsing van 2 ondergrondse containers voor restafval;
 3. Peppelschans/Rietschans (nieuwe locatie, middenterrein t.h.v. speeltuin): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 4. Houtschans (nieuwe locatie, middenterrein t.h.v. voetbalkooi): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 5. Merelstraat (nieuwe locatie, nabij 2 ondergrondse containers voor restafval bij oneven nummers): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 6. Gallaslaan (nieuwe locatie): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas. De nieuwe locatie is 25 meter voorbij de Van Lennepdreef aan de slootzijde, zie foto onderaan deze pagina.
 7. Hoek Gallaslaan – Oeverzeggekreek (ingang kreken): Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Gallaslaan. Zie punt 6;
 8. Heinsiuslaan, voor fietsenwinkel: Deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Heinsiuslaan ingang parkeergarage naast Dubloen. Zie punt 9.
 9. Heinsiuslaan (nieuwe locatie, ingang parkeergarage naast Dubloen): Plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 2 ondergrondse containers voor glas;
 10. Poldertocht: Deze milieucorner is per 1-1-2020 opgeheven.
 11. Van der Valk Bouman: Deze milieucorner is begin 2019 opgeheven.

Overige, niet beschreven, locaties blijven gehandhaafd.

Bekijk hier de kaart.

Bekijk hier de locatiecriteria voor de ondergrondse containers.

De nieuwe locatie op de Gallaslaan:

Gallaslaan milieucorner