Nieuwsbericht Modernisering milieucorners

Gepubliceerd op: 23 juni 2020 10:45

De gemeente Leiderdorp gaat in 2020 de milieucorners met daarin bovengrondse en ondergrondse containers voor glas, papier en textiel moderniseren. De huidige locaties worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Er worden zeven nieuwe locaties gemaakt. Drie locaties worden of zijn opgeheven. Onder het kopje 'aanpassing locaties' worden deze locaties beschreven.

Soorten containers

 • Bestaande ondergrondse containers
  De bestaande ondergrondse containers worden vervangen door nieuwe ondergrondse containers. De betonputten worden bij bestaande ondergrondse containers niet vervangen.
 • Bovengrondse containers
  Locaties met bovengrondse containers worden zoveel mogelijk vervangen door ondergrondse containers. In sommige gevallen betekent dit dat er in de nabije omgeving een nieuwe locatie wordt gecreëerd. Waar ondergronds maken niet mogelijk is, worden semi-ondergrondse containers geplaatst. Dit zijn bovengrondse containers die geplaatst worden in een frame, zodat deze containers altijd op dezelfde plek worden terug gezet. Deze containers staan zo'n 30 centimeter ingegraven.

Aanpassing locaties

Voor exacte locaties: zie kaarten op de website, onder het kopje Nieuws en Modernisering milieucorners.

 1. Zijlstroom (nieuwe locatie, t.h.v. ingang studentenwoningen): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 2. Leidsedreef (nieuwe locatie, langs hoofdrijbaan van nieuwbouwwijk): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas. Plaatsing van 2 ondergrondse containers voor restafval;
 3. Peppelschans/Rietschans (nieuwe locatie, middenterrein t.h.v. speeltuin): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 4. Houtschans (nieuwe locatie, middenterrein t.h.v. voetbalkooi): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 5. Merelstraat (nieuwe locatie, nabij 2 ondergrondse containers voor restafval bij oneven nummers): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas;
 6. Gallaslaan (nieuwe locatie): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 1 ondergrondse container voor glas. De nieuwe locatie is 25 meter voorbij de Van Lennepdreef aan de slootzijde;
 7. Hoek Gallaslaan – Oeverzeggekreek (ingang Kreken): deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Gallaslaan. Zie punt 6;
 8. Heinsiuslaan, voor fietsenwinkel: deze milieucorner wordt opgeheven en verplaatst naar Heinsiuslaan ingang parkeergarage naast Dubloen. Zie punt 9;
 9. Heinsiuslaan (nieuwe locatie, ingang parkeergarage naast Dubloen): plaatsing van 1 ondergrondse container voor papier en 2 ondergrondse containers voor glas;
 10. Poldertocht: deze milieucorner is per 1-1-2020 opgeheven;
 11. Van der Valk Bouman: deze milieucorner is begin 2019 opgeheven.

Overige, niet beschreven, locaties blijven gehandhaafd.

Bekijk op deze afbeelding waar de milieucorners precies komen te staan.

Bekijk hier de locatiecriteria voor de ondergrondse containers.