Nieuwsbericht Mogelijk noodopvang in voormalig ROC

Gepubliceerd op: 13 januari 2016 10:55

Vorig jaar oktober hebben wij gedurende een korte periode opvang geboden aan vluchtelingen in sporthal De Bloemerd. Er is nog steeds te weinig ruimte in de reguliere asielzoekerscentra en het continu verplaatsen van vluchtelingen d.m.v. crisisopvang is voor niemand een wenselijke situatie. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ons opnieuw benaderd. Ditmaal met het verzoek om vluchtelingen voor een langere periode noodopvang te bieden.

Verzoek COA
Het COA heeft het gemeentebestuur gevraagd op de ROC-locatie, Leidsedreef 4 en 6, een noodopvanglocatie te realiseren voor maximaal 320 personen.
Het zijn voornamelijk mensen uit Syrië en zowel alleenreizende vrouwen en mannen als gezinnen. Het zou gaan om de periode van één jaar met een maximale verlenging van een half jaar. Het COA is verantwoordelijk voor de noodopvang van deze mensen in het ROC-gebouw en zorgt samen met vrijwilligers voor een goede dagbesteding. Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op de noodopvanglocatie. Op de locatie is 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig.

Raadsbesluit
Op maandag 25 januari 2016 neemt de gemeenteraad een besluit hierover.

Informatie
Alle inwoners van Leiderdorp ontvangen deze week een brief met meer informatie. Het bezorgen van deze brief in heel Leiderdorp duurt enkele dagen. Mocht u de brief om een of andere reden niet ontvangen, dan kunt u deze teruglezen op www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang. U vindt op deze website ook vraag en antwoord en nieuws.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners van Leiderdorp
Op woensdag 20 januari 2016 en op donderdag 21 januari 2016 organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1. Inwoners van Leiderdorp zijn van harte welkom om op een van deze avonden langs te komen. Er is geen programma. Tijdens deze inloopbijeenkomsten gaan burgemeester en wethouders, medewerkers van de gemeente, raadsleden en vertegenwoordigers van COA en de politie graag met u in gesprek.