Nieuwsbericht Natuurontwikkeling in de groene long

Gepubliceerd op: 25 november 2009 00:00

gelderse roosDwars door woonwijk Voorhof ligt een ecologische verbindingszone die in de volksmond ook wel de groene long wordt genoemd. Deze groenstrook vormt een belangrijke schakel tussen de natuurwaarden in het buitengebied langs de Dwarswatering en de woonwijken in Leiderdorp. Om ervoor te zorgen dat deze mooie ‘groene long' in de toekomst op duurzame wijze in stand wordt gehouden, wil de gemeente de komende jaren een aantal beheermaatregelen uitvoeren. Deze maatregelen hebben als doel de natuurontwikkeling in het gebied te bevorderen zodat er nog meer van genoten kan worden.

In de groenstrook rondom de scholen De Regenboog en De Hasselbraam staan momenteel veel bomen dicht op elkaar waardoor de struiklaag zich niet optimaal kan ontwikkelen. Hierdoor ontstaan steeds meer kale plekken en bovendien neemt de variatie aan soorten steeds verder af. Ook hebben waardevolle bomen onvoldoende ruimte om optimaal te kunnen groeien.  Door de bomen van een mindere kwaliteit te kappen, krijgen duurzame bomen de benodigde licht en ruimte waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen en er in de toekomst een duurzaam bosplantsoen ontstaat.

Bomen van mindere kwaliteit zijn bijvoorbeeld bomen met plakoksels (instabiliteit), zieke bomen en bomen die dreigen om te vallen. Maar ook bomen die vanwege het ontbreken van voldoende licht en ruimte een slechte vorm hebben ontwikkeld (zgn. palen) behoren tot deze categorie. Door dit soort bomen te kappen (die vervolgens als hakhout weer uitlopen) kunnen duurzame bomen beter uitgroeien en krijgt de struiklaag de kans zich te ontwikkelen. We breiden de struiklaag ook uit met nieuwe soorten. Door het groen op deze wijze aan te pakken, bevorderen we de mogelijkheid voor kinderen om nog meer met de natuur in aanraking te komen.

Heelblaadjespad
Het Heelblaadjespad heeft een bijzonder karakter vanwege de al wat oudere bomen die zich duurzaam hebben ontwikkeld. De onderbegroeiing is echter toe aan groot onderhoud. Momenteel verdringen verschillende soorten struiken elkaar. Dit heeft als gevolg dat er steeds minder verschillende soorten overblijven: er is veel (overhangend) groen langs de randen en een steeds dichter wordend bladerdak.

Door ‘wildgroei' te verwijderen en enkele minder belangrijke bomen en struiken terug te snoeien en nieuwe soorten aan te planten, willen we de natuurwaarde van het gebied verhogen. Het overige deel van de groene long, de groenstrook richting de Dwarswatering, wordt de komende jaren meer gefaseerd aangepakt. De komende winter worden slechts enkele bomen gekapt waardoor meer licht en ruimte wordt gecreëerd.

Het is de bedoeling om de samenhang te bevorderen en de versnipperde groenstroken meer met elkaar te verbinden. Ook willen we de ontwikkeling van de struiklaag zodanig bevorderen dat er een meer gesloten en gevarieerde onderbeplanting ontstaat. Deze aanpak bevordert de ontwikkeling van fauna in het gebied en zal de bezoeker een intensere groenbeleving doen ervaren. 

De nieuwe aanplant in het gebied zal bestaan uit soorten als kardinaalshoed, kornoelje, gelderse roos, krent, kers en zachte berk.

Foto: Gelderse roos
Fotograaf: André Biemans