Nieuwsbericht Natuurvriendelijke oever vijver Oranjegalerij

Gepubliceerd op: 25 maart 2009 00:00

In de Oranjewijk, rondom de vijver bij de Oranjegalerij, is onlangs een begin gemaakt met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. De bestaande beschoeiing is gehandhaafd en als het ware naar beneden gedrukt.  

In week 14 worden er matten (aquaflora) overheen gelegd, met daarin waterplanten. Wat overblijft aan grond wordt ingezaaid met een kruidenmengsel. Evenals in de voorgaande situatie blijven er voldoende mogelijkheden om langs de oever te recreëren.