Nieuwsbericht Natuurvriendelijke oevers

Gepubliceerd op: 08 september 2010 00:00

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers die geleidelijk aflopen naar de watergang zonder opstaande (harde) beschoeiing. Door deze geleidelijk aflopende oevers is er veel ruimte voor natuurlijke begroeiing. Dit is wat wij graag zien voor het verhogen van de ecologische waarde binnen de gemeente Leiderdorp. Deze oevers passen daarnaast ook goed in het beleid dat de gemeente voert.

Waarom natuurvriendelijke oevers?
Een natuurvriendelijke oever heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionele (harde) beschoeiing. Een natuurvriendelijke oever is opgedeeld in drie zones: de ondergedoken en drijvende planten, plas/dras zone en oeverbegroeiing (zie onderstaande schematische tekening).

De plas/dras zone en oeverzone hebben meerdere functies: het vasthouden van de grond en de waterzuiverende functie zijn de belangrijkste. Hiernaast biedt het ook schuil- en foerageerplaatsen aan diverse diersoorten en geeft het vissen een locatie om kuit te schieten (ei afzetting). Een andere functie van dit soort oevers is het vormen van een verbinding van de omliggende polders met de grote groenkernen binnen Leiderdorp. Deze groenkernen bestaan uit: de groene dolk / long, de Bloemerd en park De Houtkamp. Het belang van deze verbindingen bestaat uit het creëren van mogelijkheden voor uitwisseling van planten-  en diersoorten zodat de populaties binnen de gemeente gezond blijven.

 Dit jaar worden op verschillende locaties weer nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hieronder ziet u op welke locaties en rond welk tijdstip. Op sommige locaties is er voor een andere invulling gekozen door ruimtegebrek of om andere redenen. Het type dat wordt toegepast staat eveneens vermeld per locatie.

type 0 = traditionele oeverbescherming
type 2 = vegetatierol ingezaaid met oeverplanten
type 3 = plas/dras zone met onderwater beschoeiing
type 4 = plas/dras zone zonder beschoeiing

Locaties:

Bloemerd: vijvers bij veld 6                                                                                     type 4                     start augustus
Houtkamp: div.watergangen rondom Brasserie                                                type 0                     start september
Bloemerd: div.watergangen tussen schietver. en Alecto                                  type 3 en 4            start sept./okt.
Simon Ouwerkerkstraat                                                                                           type 2                     start eind 2010/begin 2011
Loevestein                                                                                                                  type 2                     start eind 2010/begin 2011
Sijpestein                                                                                                                    type 2                     start eind 2010/begin 2011
Tollenaersingel tussen Van der Valk Bouwmanweg en Ockenrode              type 2                     start eind 2010/begin 2011
Van der Valk Bouwmanweg thv Nijenrode                                                           type 2                     start eind 2010/begin 2011
Tollenaersingel tussen Sijpestein en Van der Valk Bouwmanweg                type 3                     start eind 2010/begin 2011

Bovengenoemde data  kunnen door (weers) omstandigheden worden vervroegd of vertraging oplopen.