Nieuwsbericht Nederlandse Identiteitskaart voortaan gratis

Gepubliceerd op: 20 september 2011 00:00

De gemeente Leiderdorp rekent met ingang van 12 september 2011 geen kosten meer voor de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder en personen die vanaf acht weken voor hun 14e jaar een NIK aanvragen.

De Hoge Raad heeft op 9 september jl. bepaald dat gemeenten geen leges meer mogen heffen voor de NIK voor personen van 14 jaar en ouder. Jongeren tot 14 jaar moeten voorlopig nog wel voor de NIK betalen, namelijk € 9,20. Zij zijn nog niet verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Uitzondering hierop zijn de jongeren van 13 jaar en 6 maanden tot 14 jaar. Voor hen is de NIK ook gratis.

Bezwaarschrift indienen

Als u in de afgelopen zes weken (in de periode van vrijdag 29 juli t/m vrijdag 9 september 2011) een NIK heeft aangevraagd, en nog geen bezwaar heeft gemaakt, dan bestaat de mogelijkheid om de kosten terug te vragen. Hiervoor moet u een bezwaarschrift indienen. Dit kan door middel van het invullen van het formulier ‘bezwaar tegen leges voor Nederlandse identiteitskaart’, dat bij de balie van het gemeentehuis te verkrijgen is. Het formulier is ook te downloaden op www.leiderdorp.nl. U kunt dit formulier afgeven bij de balie of opsturen naar: gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Levering gratis Nederlandse Identiteitskaart ernstig vertraagd!

Het aantal aanvragen voor de gratis Nederlandse Identiteitskaart (NIK) is sinds vorige week enorm toegenomen. De voorraad documenten was al beperkt, omdat er per 9 oktober 2011 zou worden overgegaan op het nieuwe model reisdocumenten. Hierdoor is het niet mogelijk de NIK te leveren vóór half oktober 2011.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de gemeenten verplicht om met ingang van 15 september maatregelen te nemen om de afgifte van identiteitskaarten in goede banen te leiden. Dit houdt in dat alleen aanvragen met een hoge prioriteit eerder geleverd kunnen worden.  

Onder hoge prioriteit wordt verstaan

  1. U bent niet in het bezit van een geldige NIK en/of paspoort.
  2. U bent wel in het bezit van een reisdocument, maar dit verloopt binnen twee maanden na aanvraag.

Ondanks de hoge prioriteit zal de levertijd ongeveer drie weken zijn! Spoedaanvragen voor een NIK zijn tot nader order niet mogelijk. U kunt wel een spoedaanvraag voor een paspoort doen. Een paspoort is niet kosteloos en u betaalt daarnaast spoedleges.

 Aanvragen zonder hoge prioriteit

Een aanvraag van een NIK zonder hoge prioriteit wordt wel in behandeling genomen, maar aangehouden tot minimaal 11 oktober 2011. De NIK zal pas na half oktober geleverd worden.

Voor het aanvragen van een NIK kunt u het beste een afspraak maken. U kunt uw afspraak maken met behulp van uw DigiD, via www.leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 58 500.

ID-kaart