Nieuwsbericht Nieuw Buitenzorg kan gaan uitbreiden

Gepubliceerd op: 26 juni 2018 08:35

Op 6 juni 2018 ondertekenden burgemeester Laila Driessen en de heer Van de Pas van Stichting Philadelphia Zorg een overeenkomst. In de overeenkomst staan afspraken over de uitvoering van het project aan de Wilddreef 3.

Stichting Philadelphia Zorg wil het bestaande zorgcomplex aan de Wilddreef 3 uitbreiden. De gemeente heeft daarvoor de benodigde procedure om af te wijken van het bestemmingsplan gestart. Het ontwerpbesluit voor de uitbreiding ligt tot en met 4 juli 2018 ter inzage.

Dit project is onderdeel van de herontwikkeling locatie Driemaster, waaronder ook de realisatie van twee gebouwen met appartementen valt. De voortgang van dit onderdeel heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze zomer de benodigde procedure om af te wijken van het bestemmingsplan kan worden gestart.

Philadelphia


Blijf op de hoogte van het gemeentenieuws en neem een emailabonnement op onze nieuwsbrief via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief.