Nieuwsbericht Nieuw coalitieakkoord

Gepubliceerd op: 20 december 2019 16:00

De fracties van VVD, CDA, ChristenUnie-SGP en D66 presenteerden vrijdag 20 december 2020 hun coalitieakkoord. Inzet van de nieuwe coalitie is een open en constructieve houding, zowel richting inwoners als binnen het gemeentebestuur zelf. Zij zoekt daarin naar een zo breed mogelijk draagvlak voor te nemen besluiten.
Bekijk het coalitieakkoord 2020-2022.