Nieuwsbericht Nieuw ontwerp MEAS-locatie

Gepubliceerd op: 29 augustus 2007 00:00

Leden van commissie 2 behandelen donderdag 6 september het voorstel van het college voor een globaal ontwerp van een appartementengebouw op de MEAS-locatie. In de huidige situatie bevindt zich op de MEAS-locatie een tankstation en een pand met daarin een showroom en garagebedrijf.

In januari is een proces gestart om samen met de Stichting wijkteam Ockenrode/Nijenrode en omgeving als vertegenwoordigers van de wijk, nieuwe randvoorwaarden te maken. Op basis van gezamenlijke uitgangspunten tussen gemeente en het wijkteam is door het bureau KuiperCompagnons een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor 60 appartementen. Het wijkteam heeft op 10 mei, na overleg met buurtbewoners, aangegeven dat dit ontwerp te groot wordt gevonden. Het wijkteam heeft een kleiner ontwerp gemaakt van 38 appartementen dat bewoners van de wijk onder voorwaarden wel accepteren.

Zoals afgesproken met het wijkteam worden beide ontwerpen aan de gemeenteraad getoond. Na afweging van de voor- en nadelen heeft het college besloten het ontwerp van KuiperCompagnons ter instemming voor te leggen aan de raad. Het ontwerp past in de omgeving, er is meer ruimte voor openbaar groen, het behelst 18 sociale woningen en het geeft financieel een positief resultaat voor de gemeente. Het ontwerp van het wijkteam scoort minder goed op de onderdelen volkshuisvesting en financiën en valt voor het college af.

Randvoorwaarden
Bij het ontwerp horen verschillende randvoorwaarden. Indien de raad deze voorwaarden vaststelt, kan een concreet ontwerp van een gebouw worden gemaakt. Op 6 september wordt om 20.00 uur een presentatie gegeven van beide ontwerpen en aansluitend vindt de behandeling in de commissie plaats. Na de presentatie is er gelegenheid tot inspreken. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dit tot 6 september aanvragen bij de griffier mevrouw T. Zantingh tel. ( 071) 54 54 821.

Het raadsvoorstel en de bijlagen liggen vanaf 27 augustus tot en met 6 september ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook kunt u de commissiestukken downloaden. Met vragen over het raadsvoorstel kunt u terecht bij Hidde van der Bijl, medewerker van de afdeling Beleid en Projecten, tel. (071) 54 58 523 of per email hvanderbijl@leiderdorp.nl.