Nieuwsbericht Nieuw vergadersysteem gemeenteraad

Gepubliceerd op: 26 augustus 2014 00:00

Op 1 september start de Leiderdorpse gemeenteraad met een proef met een nieuw vergadersysteem. Deze nieuwe vorm van vergaderen moet leiden tot goede inspraak voor de inwoners, het verkorten van de doorlooptijd van vergaderstukken en het voorkomen van herhalingen in discussies. De pilot eindigt met een evaluatie eind januari 2015. Het gaat om een driewekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur

Doel van de informatieavond is om met burgers en/of organisaties over een actueel thema in gesprek te gaan en dit te doen op een moment dat dit voor de besluitvorming relevant is. Ook is de informatieavond het moment waarop presentaties worden verzorgd door het ambtelijk apparaat.

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur

Tijdens het fractiespreekuur kunnen burgers met vertegenwoordigers van alle fracties een half uur in gesprek gaan. Aanmelden via griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 826.

Week 3 Politiek forum (voorheen commissie) 20.00 – 21.30 uur, Besluitvormende raad 21.30 – 23.00 uur. Aanmelden voor inspreken/meepraten maandag 12.00 uur bij griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 825.

Politiek forum - In het politiek forum vindt politiek inhoudelijke discussie plaats. Ook kunnen burgers tijdens het politiek forum inspreken en deelnemen aan de discussie. Het politiek forum is nadrukkelijk niet bedoeld voor technische vragen. Deze dienen tijdens de informatieavonden of schriftelijk te worden gesteld.

Raadsvergadering - Politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het politiek forum aan de orde zijn geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.

 

Maandag 1 september is de eerste Informatieavond. Klik hier voor de agenda.