Nieuwsbericht Nieuwe bestuursvoorzitter Servicepunt71

Gepubliceerd op: 02 oktober 2012 00:00

Michiel van der Eng treedt aan als voorzitter

Op 27 september 2012 is de heer M.H. van der Eng, wethouder van de gemeente Leiderdorp, benoemd tot voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van Servicepunt71. Hij volgt mevrouw E.G.E.M. Bloemen, burgemeester van Zoeterwoude, als voorzitter op.

Servicepunt71 is de gezamenlijke organisatie van en voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, die de interne bedrijfsvoering voor deze gemeenten verzorgt. Servicepunt71 komt nu, na een voorbereidingsperiode en het daadwerkelijk starten met de nieuwe organisatie in een volgende fase. Naast het continueren van de reguliere werkzaamheden en dienstverlening, zal de focus meer komen te liggen op het verbeteren van de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Bij de aanvaarding van het voorzitterschap sprak de heer Van der Eng zijn waardering en dank uit voor scheidend voorzitter mevrouw Bloemen, onder wiens bestuurlijke leiding Servicepunt71 door de pioniersfase is geloodst. Daarnaast gaf hij aan er het volste vertrouwen in te hebben dat de opgebouwde goede samenwerking tussen Servicepunt71 en de gemeenten zal leiden tot het realiseren van de beoogde doelen: grotere efficiency en continuiteit, besparingen en betere dienstverlening op het terrein van interne bedrijfsvoering.

Omdat de genoemde vier gemeenten eigenaar zijn van Servicepunt71, rouleert het bestuursvoorzitterschap tussen de vier gemeentebesturen.