Nieuwsbericht Nieuwe coalitie in Leiderdorp van VVD, CDA , PvdA en LPL

Gepubliceerd op: 21 oktober 2016 08:50

Formateurs Ino Cooijmans (VVD) en Mirjam van der Stelt (CDA) hebben een akkoord bereikt met PvdA en LPL over het vormen van een coalitie van de vier genoemde partijen voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Na een korte en intensieve onderhandelingsperiode, waarin op een prettige en constructieve manier met elkaar is gesproken, hebben VVD, CDA, PvdA en LPL een akkoord gesloten over de aandachtspunten voor de komende periode. Het akkoord heeft de vorm van een praktisch werkdocument waar alleen die zaken zijn opgenomen die daadwerkelijk in deze periode kunnen of moeten worden aangepakt.

De beoogde wethouders zijn Kees Wassenaar (VVD 1,0 FTE), Jeff Gardeniers (CDA 0,8 FTE), Olaf McDaniel (PvdA 0,6 FTE) en Angelique Beekhuizen (LPL 0,6 FTE).

De nieuwe coalitie kan rekenen op 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad van Leiderdorp. De nieuwe wethouders zullen op 31 oktober 2016 in de Raadsvergadering worden benoemd en geïnstalleerd.