Nieuwsbericht Nieuwe grondprijs snippergroen

Gepubliceerd op: 15 juli 2015 14:50

Op 7 juli 2015 heeft het college de grondprijs voor openbare grond vastgesteld. Met het vaststellen van de grondprijs wordt ook het project 'Snippergroen' afgerond, dat is 2013 is gestart.

Vanaf 1 augustus 2015 geldt een grondprijs voor Snippergroen van € 200,- per m2 voor onbebouwde grond. Een overzicht van grondprijzen vindt u in de bijlage.

Project Snippergroen
Snippergroen is openbaar groen dat direct grenst aan een woonperceel. Sommige perceeleigenaren hadden (onbewust) snippergroen in gebruik zonder hier officieel eigenaar van te zijn. Hierdoor ontstond rechtsongelijkheid en was het voor de gemeente moeilijk de grond te onderhouden. Daarom is in 2013 gestart met het project 'Snippergroen'. Eigenaren van woningen die grenzen aan snippergroen zijn tijdens het project aangeschreven. Zij kregen de mogelijkheid om, onder voorwaarden, snippergroen aan te kopen voor 125,- per m2.

Resultaat
Het project heeft geleid tot meer rechtsgelijkheid in het grondgebruik en verbeterde beeldkwaliteit doordat de openbare grond rond de woningen makkelijker beheerd kan worden. Met de opbrengsten van het snippergroen zijn de kosten voor het uitvoeren van het project gedekt. Denk hierbij aan het afhandelen van de dossiers en eigendomssituaties, de persoonlijke benadering van de grondeigenaren en ondersteuning bij de communicatie tussen grondeigenaren.