Nieuwsbericht Nieuwe inrichting milieustraat

Gepubliceerd op: 31 mei 2011 00:00

Het college van Leiderdorp vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een krediet voor herinrichting van de milieustraat aan de Simon Smitweg 9. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan. Het voorstel wordt op 9 juni besproken in de Commissie Ruimte en op 27 juni 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Herinrichting
Met de nieuwe herinrichting wil de gemeente Leiderdorp de milieustraat gebruiksvriendelijker en overzichtelijker maken. Het ontwerp dat voorgelegd wordt aan de raad is onder andere voorzien van een duidelijkere routing, betere bereikbaarheid met de auto, meer containers waardoor meer afvalstoffen gescheiden kunnen worden en een verhoogd bordes. 

Resultaten tweede peiling burgerpanel over de milieustraat
In de periode van 12 mei t/m 22 mei vond de tweede peiling van het burgerpanel plaats. Ditmaal ging het over de milieustraat. De vragen waren gericht op dienstverlening, gebruikerservaringen en informatieverschaffing. 462 panelleden deden mee aan de peiling. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat men over het algemeen tevreden is over de dienstverlening. Daarnaast is aangegeven dat een duidelijkere routing wenselijk is, dit is in het ontwerp dat voorgelegd wordt aan de raad meegenomen. Een kleine meerderheid vindt de inworphoogte van de containers goed. Dit hangt voor een deel ook samen met de hulpvaardigheid van het aanwezige personeel. Het ontwerp is daarom voorzien van een verhoogd bordes, waarmee de arbeidsomstandigheden voor het personeel verbeterd worden.

De gemeenteraad neemt op 26 juni 2011 een besluit over het ontwerp herinrichting  milieustraat. 

Klik hier voor de uitslag van het burgerpanel

Meer informatie over het raadsvoorstel en het ontwerp vindt u op in het raadsinformatiesysteem.