Nieuwsbericht Nieuwe oplossing voor de 250 vluchtelingen in de regio; noodopvang aan de Wassenaarseweg

Gepubliceerd op: 28 oktober 2015 17:35

Op vrijdag 30 oktober neemt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een gebouw aan de Wassenaarseweg voor de periode van een jaar in gebruik voor de noodopvang van vluchtelingen. De vluchtelingen die nu verblijven in de crisisopvang in Leiden en Leiderdorp worden hier als eerste opgevangen.

De Leidse regio heeft de afgelopen weken op verzoek van het COA crisisopvang geboden aan 250 vluchtelingen. Vanaf 9 oktober 2015 zijn de vluchtelingen drie keer een week lang op steeds een andere locatie in de regiogemeenten opgevangen. Dit is voor alle betrokken een onwenselijke situatie. In afstemming met de regiogemeenten is de afgelopen dagen dan ook gezocht naar een alternatieve oplossing. Die is nu gevonden.

Noodopvang
De keuze is gevallen op het pand aan de Wassenaarseweg 56-58 te Leiden. Dit pand staat al enige tijd leeg en kan binnen enkele dagen voor noodopvang gereed worden gemaakt. De gemeente Leiden heeft afspraken gemaakt met de eigenaar en huurt het pand voor de periode van 1 jaar. Het COA is vanaf vrijdag verantwoordelijk voor de opvang van de vluchtelingen in het gebouw. De regiogemeenten hebben nadrukkelijk hun voorkeur uitgesproken om de groep die sinds 9 oktober in de regio verblijft hier als eerste op te vangen. Het COA heeft vandaag bevestigd dat zij daar gehoor aan kunnen geven.

De komende dagen wordt het pand in gereedheid gebracht. Er komen extra sanitaire voorzieningen en er worden aanpassingen gedaan ten behoeve van de brandveiligheid.

Omwonenden
De omwonenden en bedrijven worden vandaag per brief geïnformeerd over de noodopvang in hun wijk. Inwoners uit de drie omliggende buurten en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven in de directe omgeving worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Huisvesting
De inzet van de vijf regiogemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude) om samen in een hoog tempo woonruimte voor de groep vluchtelingen die al beschikt over een verblijfsstatus te realiseren gaat onverminderd door. Op deze manier werken we aan een snellere uitstroom uit de asielzoekerscentra. De Leidse regio wil hen vooral ook perspectief bieden op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en werkgelegenheid en zo zorgen voor een goede integratie in de samenleving.