Nieuwsbericht Nieuwe uniformen voor de Boa’s

Gepubliceerd op: 17 maart 2015 09:30

De Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn sinds kort te herkennen aan een nieuw uniform. Dit uniform geeft de Boa’s een nieuwe en herkenbare uitstraling die past bij de professionalisering die landelijk is doorgevoerd. De gemeente Leiderdorp heeft op dit moment twee Buitengewoon opsporingsambtenaren. Door de aanwezigheid van toezicht op straat is de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp beter gewaarborgd.

Wat doen de Boa’s?
Burgemeester Laila Driessen: “De Boa’s hebben een breed takenpakket. Zij houden toezicht bij evenementen en ondersteunen de politie in het kader van de openbare orde en veiligheid. Ook zijn zij werkzaam als marktmeester. De Boa’s hebben onder andere ook de bevoegdheid handhavend op te treden, bijvoorbeeld bij fout parkeren of bij het overtreden van milieuregels. Zij zijn mede bevoegd en opgeleid om te handhaven bij de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet.”

Frank Arnoldus en Ton Bavelaar zijn beiden in dienst als Boa voor de gemeente Leiderdorp: “Als Boa moet je met veel situaties om kunnen gaan. De vele taken die wij hebben, vragen voortdurend aandacht. Wij zijn dan ook blij met de opleidingen die wij gevolgd hebben om onze dienstverlening op een hoog peil te houden. Zo kunnen wij optimaal dienstbaar zijn aan de inwoners van Leiderdorp en een hoge mate van professionaliteit waarborgen.” 

Help mee
Het mooi en veilig houden van de leefomgeving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Valt u iets op in de openbare ruimte? Zoals bijvoorbeeld vernielingen of afval op straat? Dan kunt u dit melden via deze meldknop.

 

Boa's 2015

Burgemeester Laila Driessen met Ton Bavelaar (links) en Frank Arnoldus (rechts)