Nieuwsbericht Nieuwe verkeerssituatie Zijlbrug

Gepubliceerd op: 26 juli 2018 22:15

De provincie Zuid-Holland voert momenteel onderhoudswerkzaamheden uit aan de Zijlbrug. Per 31 augustus 2018 verandert de permanente verkeerssituatie op de Zijlbrug.

Tweezijdig  fietspad zuidzijde Zijlbrug
Als onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden wordt op dit moment een tweezijdig fietspad van 3,5 meter breed gerealiseerd. Dit gebeurt aan de zuidzijde van de Zijlbrug. In het kader van de Leidse Ring Noord wordt op een later moment het kruispunt Engelendaal / Oude Spoorbaan voorzien van een fietstunnel onder de Engelendaal. Hiermee ontstaat een fietscorridor ten zuiden van de Zijlbrug tussen Leiden en Kaag en Braassem.

Geluidswal boogwoningen en veiligheid voor fietsers
Vóór de boogwoningen komt later in het kader van de Leidse Ring Noord een groene geluidswal. Daarnaast realiseert de Provincie Zuid-Holland nu een extra slagboom voor fietsers om de veiligheid tijdens het openen van de Zijlbrug te garanderen. De geluidswal en slagboom vragen om ruimte. Hierdoor komt het fietspad aan de noordzijde te vervallen en is het nieuwe, tweezijdige fietspad geconcentreerd aan de zuidzijde.

Tijdelijke verkeerssituatie
Door het vervallen van het fietspad aan de noordzijde ontstaat een tijdelijke situatie waarbij fietsers tussen de Merenwijk en Leiderdorp moeten omrijden. De gemeenten Leiden en Leiderdorp zien dat de drukte rond de Zijlbrug toeneemt. Op dit moment wordt gezamenlijk onderzocht op welke wijze de verkeersveiligheid in de tijdelijke situatie verbeterd kan worden. Ook wordt naar de eindsituatie gekeken. De uitkomsten van de onderzoeken worden gezamenlijk met belanghebbenden voorbereid en uitgedacht.


De nieuwe indeling op de Zijlbrug

Nieuwe indeling Zijlbrug def