Nieuwsbericht Nieuwe werkwijze Wmo

Gepubliceerd op: 23 januari 2013 00:00

Nieuwe verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.

Op 20 november 2012 heeft het college van B&W de conceptverordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Deze heeft tot 31 december 2012 ter inzage gelegen en is maandag 21 januari behandelt door de commissie Bestuur en Maatschappij. Naar verwachting wordt de verordening 4 februari 2013 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

De belangrijkste verandering is dat in de nieuwe verordening uitgegaan wordt van een ‘oplossingsgerichte werkwijze’.  Uitgangspunt is dat er gekeken wordt wat iemand nodig heeft om mee te (blijven) doen in de samenleving. Dit wordt onderzocht door in gesprek te gaan met de aanvrager. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van ‘de Kanteling’. Doelstelling van de Kanteling is onder andere een oplossing te zoeken die past bij de problemen van een cliënt 

Pilot ‘Het Gesprek’

Om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen heeft de gemeente  samenwerking gezocht met Stichting MEE, Stichting Pluspunt, Stichting Kwadraad en Stichting Activite.  Samen met deze partners is in januari 2013 een pilot gestart om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen.  Wanneer u een probleem heeft waardoor u niet (meer) mee kunt doen in de samenleving, zoals met het verplaatsen buiten de woning, dan kunt u bij het Wmo-loket een meldingsformulier opvragen. Aan de hand van de informatie op het formulier wordt gekeken welke organisatie met u ‘Het Gesprek’ gaat voeren. De doelstelling van ‘Het Gesprek’ is het verhelderen van de vraag om beter tot een passende oplossing te komen.

De conceptverordening te downloaden in de rechtermarge.