Nieuwsbericht Nieuws over het project Centrumplein

Gepubliceerd op: 19 september 2012 00:00

Uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof, een aantrekkelijk dorpsplein en een fraaie aansluiting op parkpromenade Laan van Berendrecht. Dat is de opgave van het project Centrumplein, het laatste project van het Centrumplan. De ontwikkeling van de dorpskern vormt de afronding van 10 jaar werk aan een levendig dorpscentrum tussen Santhorst en Winkelhof. In deze bijdrage praten we u bij over de voortgang van het project.

 Maquette Centrumplan

Maquette dorpsplein
In de hal van het gemeentehuis kunt u een maquette bezichtigen van het voorlopig ontwerp van het nieuwe dorpsplein. Kenmerkend is dat het overgrote deel van het plein op het huidige niveau blijft. Voor de architect was dit een grote uitdaging, omdat het hoogteverschil tussen beide zijden zo’n 2,5 meter bedraagt. Zijn oplossing – trappartijen die het hoogteverschil overbruggen - heeft de instemming van de gemeente en de klankbordgroep van winkeliers, verenigingen van eigenaren en omwonenden. In het ontwerp is voldoende rekening gehouden met bereikbaarheid voor hulpdiensten en ook de standplaatshouders kunnen hun plek blijven innemen. Alle partijen zien in het voorlopig ontwerp een goede basis voor verdere uitwerking.

Nieuwe inzichten
Het dorpsplein zou aanvankelijk verdiept worden aangelegd met daaromheen nieuwe winkels. Wereldhave, de eigenaar van Winkelhof, gaf vorig jaar echter aan van dit idee te zijn afgestapt en het oorspronkelijke bouwplan (uit 2009) ook op andere punten te willen aanpassen. De wensen van consumenten en winkeliers zijn namelijk veranderd. Ze hebben geleid tot nieuwe inzichten om het winkelcentrum aantrekkelijker voor de bezoeker te maken en meer uitstraling te geven. 

Welke zaken gaat Wereldhave in het bouwplan aanpassen?

•             Winkelen op hetzelfde winkelniveau

•             Duidelijke entrees en een logische routing binnen het winkelcentrum

•             Meer samenhang tussen Winkelhof en het dorpsplein

•             Winkelruimte aan de kant van Soeverein

•             Verplaatsing van de laad- en loszône aan de Engelendaal

Uitwerking
De wijzigingen worden momenteel uitgewerkt binnen de contouren van het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Dit hebben de gemeente en Wereldhave afgesproken. Het bestemmingsplan is nog niet definitief; er loopt nog een beroepsprocedure. Wereldhave wil de uitspraak over dit beroep afwachten voordat hij de uitwerking van zijn plannen kenbaar maakt.

Bestemmingsplan
Diverse omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan Nieuw Centrum in beroep gegaan. Over dit beroep deed de Raad van State eind maart een tussentijdse uitspraak. Daarin droeg het rechtscollege de gemeente op duidelijker te maken dat de voorgenomen maatregelen  die verkeersproblemen door de uitbreiding van Winkelhof moeten voorkomen, ook daadwerkelijk worden getroffen en dat er geld voor de uitvoering beschikbaar is gesteld.

De gemeente heeft dit huiswerk gedaan. Op 10 september stelde de gemeenteraad de reactie aan de Raad van State vast en deze is inmiddels naar de Raad van State gezonden. Ook het uitvoeringsprogramma van het Integraal Verkeers- en Vervoerprogramma (IVVP) en de financiering daarvan werden akkoord bevonden door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma geeft ondermeer aan hoe de gemeente het verkeer rondom Winkelhof gaat  regelen. Het wachten is nu op de  definitieve uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak wordt eind 2012 verwacht.

Verkeersafwikkeling
De volgende maatregelen moeten ervoor zorgen dat het verkeer rondom Winkelhof vlot wordt afgewikkeld.

  • Op de kruising van de Engelendaal met de Heinsiuslaan en met de inrit van Winkelhof komen ‘conflictvrije verkeersregelingen’. Dit wil zeggen dat verkeer bij groen licht niet wordt geconfronteerd met ander  rijdend verkeer, zoals nu het geval is. Daartoe worden aparte linksaf stroken op Engelendaal gemaakt. Verkeer kan zo sneller en veiliger doorstromen. Fietsers en voetgangers profiteren ook van de nieuwe regeling. Zij hoeven minder lang op groen licht te wachten.
  • Op het kruispunt van de Engelendaal met de Heinsiuslaan komt op de Heinsiuslaan een extra rijstrook voor rechts afslaand verkeer. Ook worden de opstelstroken verlengd, zodat auto’s sneller kunnen voorsorteren. De opstelstroken op de Vronkenlaan worden eveneens aangepast.
  • De maximumsnelheid op de Voorhoflaan wordt verlaagd naar 30 km/uur. Dat maakt deze weg minder aantrekkelijk voor sluipverkeer, waardoor verkeer op de Gallaslaan en Heinsiuslaan afneemt.
  • Een duidelijke routering in de bestaande parkeergarage gaat ervoor zorgen dat er meer verkeer naar de hoofdentree met in- en uitrit op de kruising Engelendaal met de Laan van Berendrecht wordt geleid.

De verkeersmaatregelen worden gerealiseerd voordat de uitbreiding van het winkelcentrum een feit is.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de verkeersmaatregelen, bezoek dan onze website. In het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl vindt u bij de raadsvergadering van 10 september 2012 alle documenten over het uitvoeringsprogramma bij het IVVP. Daar treft u ook de reactie van de gemeente naar de Raad van State aan. Op 8 februari 2012 informeerde Wereldhave de raads- en commissieleden over de voortgang van de uitbreidingsplannen. De presentatie staat eveneens in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl. Voor meer informatie over het centrumplan: www.leiderdorp.nl\centrumplan.