Nieuwsbericht Nota actualisatie standplaatsenbeleid (2020) vastgesteld

Gepubliceerd op: 14 juli 2020 15:10

Op dinsdag 14 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de nota 'Actualisatie standplaatsenbeleid (2020)' vastgesteld. De nota bevat beleid over de standplaatsen aan de winkelgebieden in Leiderdorp. Ook wordt het beleid over het venten in de gemeente vastgelegd.

De nota 'Actualisatie standplaatsenbeleid (2020)' voorziet in een uitbreiding van het aantal standplaatsen aan de winkelgebieden Baanderij, Oranjegalerij en Wooon. Ook wordt in de nota een uitbreiding in het aantal dagen vastgelegd voor de standplaatsen aan de Baanderij en bij Ranzijn. Ook zijn in de nota bepalingen opgenomen over het venten. Gekozen is voor een maximumstelsel van acht ventvergunningen in de gemeente. Met deze nota is voorzien in een evenwichtige verdeling van het aantal standplaatsen en het venten in Leiderdorp.