Nieuwsbericht Nota lokaal gezondheidsbeleid ter inzage

Gepubliceerd op: 30 januari 2013 00:00

Op 29 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders de conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid van Leiderdorp 2013-2016 vastgesteld. Het doel van de nota is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van Leiderdorpse inwoners.

De nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 gemeente Leiderdorp; ‘een goede gezondheid van jongs af aan’ liep eind 2012 af.

In mei vergadert de gemeenteraad over de nota lokaal gezondheidsbeleid. Voordat het college van B&W de conceptnota aan de gemeenteraad aanbiedt, nodigt het college u uit om mee te denken en te reageren op de conceptnota lokaal gezondheidsbeleid.

De nota ligt ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis en via www.leiderdorp.nl. U kunt tot 13 maart uw reactie op de conceptnota sturen naar Simone Berk, sberk@leiderdorp.nl.