Nieuwsbericht Oasen start 17 november met vernieuwing drinkwaterleiding Engelendaal

Gepubliceerd op: 12 november 2014 14:00

De hoofdwaterleiding langs Engelendaal en Simon Smitweg is dringend aan vernieuwing toe. Langs de Willem-Alexanderlaan wordt bovendien een nieuwe leiding aangelegd. Maandag 17 november 2014 start Oasen met de omvangrijke vernieuwingsoperatie, die tot medio maart 2015 duurt. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer.
De eerste werkzaamheden vinden de komende weken plaats bij de kruising Engelendaal-Rietschans-Van der Havelaan, de kruising Engelendaal-Oosterschans-Buitenhoflaan en de hoek Simon Smitweg-Willem-Alexanderlaan. Vooral fietsers en voetgangers ondervinden hinder van dit werk.

Om overlast voor de omgeving te beperken, wordt de hoofdwaterleiding niet in zijn geheel vervangen. De aannemer handhaaft de bestaande leiding zoveel mogelijk en vervangt deze op diverse plaatsen door nieuwe stukken leiding. Die worden via putten in de bestaande hoofdleiding gebracht. Op sommige locaties brengt de aannemer nieuwe leidingen aan via horizontale boringen. In de tekening ziet u wat er op welke plek gebeurt.

Werkplanning
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Op maandag 17 november gaat de aannemer  op drie plekken aan het werk:

  • Hoek Simon Smitweg-Willem-Alexanderlaan (zijde Holtlant). Het werk daar duurt circa 1 week.
  • Kruispunt Engelendaal-Rietschans-Van der Havelaan. De aannemer boort hier een nieuwe leiding van de Rietschans (zijde Bosdreef) naar de Van der Havelaan (zijde Wagenmaker). De werkzaamheden duren tot circa 27 november.
  • Kruispunt Engelendaal-Oosterschans-Buitenhoflaan. Ook op deze plek wordt tot circa 27 november een nieuwe leiding geboord van Oosterschans naar Buitenhoflaan (zijde Winkelhof).

Overlast
Gedurende de werkzaamheden moet verkeer rekening houden met hinder. Op de genoemde kruisingen wordt de maximumsnelheid voor autoverkeer verlaagd naar 30 km/uur. Fietsers en voetgangers krijgen te maken met verkeersafzettingen. Zij worden via borden omgeleid. Hieronder ziet u de omleidingsroutes. De bushaltes blijven bereikbaar.

Omleidingsroute Simon Smitweg-Willem-Alexanderlaan

Omleidingsroute Kruispunt Engelendaal-Rietschans-Van der Havelaan

Omleidingsroute Kruispunt Engelendaal-Oosterschans-Buitenhoflaan

Het kan voorkomen dat de levering van drinkwater tijdelijk kort wordt onderbroken. Indien dit het geval is, stelt drinkwaterbedrijf Oasen u daarvan tijdig op de hoogte met een huis-aan-huismelding en een kookadvies.

Volgende fase
Begin januari 2015 gaat Oasen verder met de vernieuwingsoperatie. Dan worden op diverse plekken langs het tracé Engelendaal (vanaf Oude Spoorbaan, zijde Buitenhof) - Simon Smitweg (zijde Elisabethhof) - Willem-Alexanderlaan (zijde gemeentehuis) tot Ericalaan stukken leiding vervangen of nieuwe leidingen gelegd. Oasen verwacht in maart 2015 met het totale project klaar te zijn.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Neemt u dan contact op met de heer Nico van Wirdum van Dura Vermeer. E-mail: n.v.wirdum@duravermeer.nl Telefoon: 06 29 59 72 37.
Bezoek de website van Oasen voor informatie over vernieuwing van de waterleiding .