Nieuwsbericht Oeverbescherming aan vervanging toe

Gepubliceerd op: 17 december 2008 00:00

Op verschillende plekken in de gemeente is de beschoeiing langs sloten en vijvers toe aan vervanging. Daarom worden in de eerste maanden van 2009 op verschillende plekken in Leiderdorp de watergangen voorzien van nieuwe oeverbescherming. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de natuurwaarde van waterkanten, wordt op plekken die daar geschikt voor zijn, de traditionele beschoeiing vervangen door natuurvriendelijke oeverbescherming.

Traditionele houten beschoeiing (totaal circa 1800 meter) wordt aangebracht langs sloten en vijvers aan de Vijverhof, Persant Snoepweg, park De Houtkamp, J. Roelandsestraat en Willem de Zwijgerstraat.

Natuurvriendelijke oevers (totaal circa 1200 meter) worden gerealiseerd langs sloten aan de Leysloot, park De Houtkamp en de Tollenearsingel.

Op plekken waar de werkzaamheden dichtbij particuliere percelen plaatsvinden, worden de bewoners vooraf schriftelijk geïnformeerd.

De werkzaamheden starten op 5 januari 2009 en worden in de eerste helft van maart afgerond.

De gemeente stelt alles in het werk om overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met gemeentewerken, tel. (071) 54 58 571.