Nieuwsbericht Onderbouwing uitspraak rechter in zaak-BlaXX bekend

Gepubliceerd op: 03 januari 2011 00:00

Dinsdag 28 december 2010 schorste de rechtbank in Den Haag het collegebesluit om de firma BlaXX een dwangsom op te leggen indien zij in haar pand Lijnbaan 3a vuurwerkdummies showt en bestellingen opneemt en afrekent. De motivering van de rechter was toen nog niet bekend. Inmiddels heeft de gemeente de uitspraak ontvangen.

Reden voor het college om zijn handhavingsbesluit te nemen, was dat de vuurwerkwinkel nog niet beschikt over een ontheffing van het bestemmingsplan die het gebruik als winkel op die plek toestaat. Volgens de rechter is voor het gebruik van het pand als showroom en bestelpunt echter geen ontheffing nodig. Ook vond de rechter de opgelegde dwangsom een te zwaar middel, omdat in het gebouw geen vuurwerk wordt opgeslagen en uitgeleverd.

In de rechtermarge vindt u de uitspraak van de rechtbank.