Nieuwsbericht Ondergrondse containers

Gepubliceerd op: 03 december 2013 00:00

Waarom is gekozen voor de ondergrondse containers?
De ondergrondse containers verfraaien het straatbeeld en dragen bij aan betere controle op het gebruik van de containers. De containers werken op zonne-energie. Deze energie is nodig voor het registreren van de pasjes bij het openen van de container en het legen van de containers. Uit de proef die in 2011 is gehouden met ondergrondse containers aan het Jan den Hartogplein is gebleken dat dit zwerfafval rondom de containers tegengaat en er geen illegaal afval geloosd kan worden door het gebruik van de sleutel. Dit heeft een positief effect op het aanbod.

Waarom alleen bij hoogbouw?

Hier was het meest sprake van een vervuild straatbeeld door de ‘open’ containers en het illegaal deponeren van afval. Dit laatste zorgde ervoor dat de containers onvoldoende capaciteit hadden om de afval uit de wijk op te kunnen slaan. Hierdoor werden regelmatig vuilniszakken naast de containers geplaatst. In de laagbouw is hier geen sprake van, omdat iedereen eigen containers heeft.

Waarom zijn de GFT containers komen te vervallen?

In de hoogbouw is minder sprake van GFT afval omdat hier geen tuinen zijn. Het GFT afval in de hoogbouw bestaat voornamelijk uit afval van voedsel. Dit is maar een klein deel van GFT. Het apart inzamelen van GFT bij de hoogbouw is niet rendabel, omdat het apart opgehaald moet worden. Ook is gebleken dat bij de hoogbouw de GFT container vaak gebruikt werd voor restafval.

Hierdoor was het niet mogelijk dit afval als GFT bij de verwerker aan te bieden en diende alsnog als restafval verwerkt te worden. Dit zorgde voor hogere kosten voor de verwerking, aangezien een huisvuilauto hiervoor 1x voor niets op- en neer moest rijden.

Ditzelfde probleem deed zich al geruime tijd ook op landelijk niveau voor, waardoor de verplichting tot gescheiden inzameling op wijkniveau ook vanuit de rijksoverheid kwam te vervallen. Leiderdorp heeft daarom ook besloten om de inzameling van GFT-afval op wijkniveau niet meer voort te zetten.

ondergrondse containers