Nieuwsbericht Onderhoudswerkzaamheden groenstrook Heelblaadjespad

Gepubliceerd op: 08 november 2016 14:50

Vanaf 14 november gaat de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de groenstrook Heelblaadjespad (het gedeelte nabij de huisnummers 2 t/m 16).
Deze groenstrook is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur; een netwerk van groengebieden die in belangrijke mate bijdragen aan biodiversiteit.
Behoud van het groene karakter is daarom uitgangspunt bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.
De werkzaamheden zijn onder andere: snoeien van struiken, ongewenste kruiden verwijderen en het tegelpad herstellen. De groenstrook wordt voorzien van een bollenmengsel gecombineerd met een bloemrijk kruidenmengsel. Met de ontwikkeling van de kruidenlaag wordt de aanwezigheid van vlinders en bijen gestimuleerd.