Nieuwsbericht Ondernemers bouwen mee aan de regionale visie winkelgebieden

Gepubliceerd op: 30 april 2015 22:15

De Leidse regio werkt aan een sterk toekomstplan voor de winkelgebieden in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Een gespecialiseerd bureau Retail Management Center (RMC) deed onderzoek naar de toekomst van de winkelcentra in de Leidse regio. Het onderzoek vormt de basis van een op te stellen visie waarbij gemeenten, ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren samen zoeken naar en investeren in kansen. Het opstellen van de visie is een project uit de Economische Agenda Leidse regio.

RMC is van mening dat de regio moet focussen op minder, maar sterke winkelgebieden. Ze onderzocht 41 winkelgebieden en 10 losstaande winkels. Per type winkelgebied heeft het bureau handvaten voor de toekomst geboden. Daarnaast heeft RMC de sterke en minder sterke punten per winkelgebied in kaart gebracht. RMC adviseert voor de perifere detailhandelslocaties (de woonboulevards) de branchering te verruimen. En geeft aan alleen uit te breiden als ergens anders in de regio het aantal m2 afneemt. En tenslotte: werk meer samen en maak slimme keuzes waarin de consument centraal staat.

Deze analyse heeft RMC vastgelegd in een bespreekstuk. Het vormt de basis waarmee gemeenten en ondernemers met elkaar in gesprek gaan over de winkelgebieden. Hiervoor kunnen winkeliers en vastgoedeigenaren tot 10 mei een gesprek aanvragen bij hun eigen gemeente. Eerder werden betrokkenen uitgenodigd voor een presentatie van de eerste resultaten. Hieraan gaven zo'n 150 ondernemers gehoor.

Erna Kortlang (voorzitter Koepel Leidse Ondernemersverenigingen) en Robert Strijk (wethouder gemeente Leiden), zijn namens de stuurgroep Economie071 opdrachtgever voor het opstellen van de visie. Erna Kortlang: 'De toekomst van onze winkelgebieden vraagt een zorgvuldig proces. Het heeft impact op kleine en grote ondernemers. Eerst kijken we naar de analyse en de aanbevelingen van RMC. De input van ondernemers is daarbij onmisbaar. Ondernemers zijn niet voor niets ondernemers, zij weten het beste wat in de praktijk mogelijk is. We nodigen ondernemers daarom uit om in gesprek te gaan en te reageren op het bespreekstuk. Hiervoor zijn contactpersonen bij de eigen gemeente beschikbaar. Daarna gaan we verder met het opstellen van de visie.'

De visie moet voor ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren een houvast bieden voor keuzes in de toekomt. De visie krijgt handen en voeten door middel van een concreet actieprogramma. Ook hiervoor zullen gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren nauw samenwerken. Raadsleden in alle zes de gemeenten worden intensief meegenomen in het hele traject.

Vaststelling van het concept van de Retailvisie door de stuurgroep Economie071 is gepland in juni. Vervolgens start in juli en augustus een inspraakprocedure, waarna de Retailvisie in de zes colleges en gemeenteraden wordt besproken.

Het opstellen van de retailvisie is een actie uit de Economische Agenda Leidse regio. Ondernemers en gemeenten werken hierbij samen onder aansturing van programmabureau Economie071. Het bespreekstuk en meer informatie is te vinden op www.economie071.nl/retailvisie.