Nieuwsbericht Ondernemers investeren in kwaliteit Baanderij

Gepubliceerd op: 17 november 2015 12:00

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst BIZ Baanderij
Wim Laman (links op foto) en Kees Wassenaar.

Een aantal ondernemers van de Baanderij en de Leiderdorpse Ondernemersvereniging hebben het initiatief genomen om tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ) Baanderij te komen. Donderdag 12 november 2015 ondertekenden Wim Laman, voorzitter van de Vereniging BIZ Baanderij en wethouder Kees Wassenaar van economische zaken de uitvoeringsovereenkomst, die de afspraken tussen beide partijen regelt.

Een Bedrijven Investeringszone is een wettelijk instrument, waarmee ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Om deze investeringen te bekostigen, gaat de gemeente op verzoek van de ondernemers bij alle gebruikers en eigenaren van de bedrijfspanden op de Baanderij een opslag op de onroerendezaakbelasting heffen. De opbrengst wordt door de Vereniging BIZ Baanderij gebruikt om collectieve activiteiten te bekostigen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld mobiele surveillance, camerabewaking en uniforme bewegwijzering. Deze voorzieningen dienen een gezamenlijk belang voor de ondernemers én het algemeen belang.

Wethouder Kees Wassenaar: "Ik ben blij met deze vorm van ondernemerschap. Het oprichten van een BIZ toont aan dat de ondernemers kansen zien om de Baanderij aantrekkelijker te maken. De ondernemers geloven in de toekomst en wij werken graag mee aan dit initiatief".
Voorzitter van de Vereniging BIZ Baanderij Wim Laman: "Een BIZ is in het belang van ondernemers. Andere voorbeelden tonen aan dat een BIZ een meerwaarde heeft. Investeren in veiligheid, de openbare ruimte en parkmanagement werpt zijn vruchten af."

Vereniging
De ondernemers hebben bewust voor een vereniging gekozen. Voorzitter Laman: "De kennis zit bij de ondernemers. Zij kennen het gebied en ze weten welke kansen er zijn. De ondernemers zijn de leden van de vereniging en zij bepalen de koers". Meer informatie is te vinden op www.bizbaanderij.nl

Goedkeuring gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt op 7 december de Verordening BIZ. Deze verordening is noodzakelijk als grondslag om de opslag op de onroerende zaakbelasting te kunnen heffen. De verordening heeft de (maximale wettelijke) looptijd van 5 jaar en kan worden verlengd. Nadat de gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld, moet het college van burgemeester en wethouders nog een draagvlakonderzoek uitvoeren. Alleen bij voldoende draagvlak onder de ondernemers treedt de verordening in werking en kan de gesloten overeenkomst worden uitgevoerd.  De verwachting is dat het draagvlakonderzoek in februari is afgerond.